AIR SPACE

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

ทางเราขอขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าและให้การสนับสนุนกับทางเรามาโดยตลอด ทางเราขอแจ้งให้คุณลูกค้าทราบว่าเว็บไซต์ของเราจะหยุดให้บริการชั่วคราว เนื่องด้วยขณะนี้ทางเราจะต้องทำการนับจำนวนสินค้าในคลังสินค้าและจะมีการจัดการดำเนินงานในส่วนของคลังสินค้า
ทางเราจะหยุดรับคำสั่งซื้อใหม่ของคุณลูกค้า ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป และสำหรับลูกค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าก่อนหน้านี้ ท่านยังสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ตามปกติผ่านอีเมล์การยืนยันคำสั่งซื้อ หรือผ่านช่องทางการติดต่อกับแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (เฟซบุ๊ก, ไลน์ ,อีเมล์ และโทรศัพท์)
ทางเราขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนนี้ และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการกับคุณลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นอีกครั้ง

AIR SPACE

SIZE GUIDE