นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

1. คุณลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่คุณลูกค้าได้รับสินค้า (ต้องคืนสินค้าและส่งถึงบริษัทเรียบร้อย ภายใน7 วันที่กำหนด) คุณลูกค้ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะส่งสินค้ากลับคืนมาทางบริษัท 

2. หากคุณลูกค้าได้รับสินค้าที่ชำรุดหรือได้รับสินค้าที่ไม่ตรงกับสินค้าที่คุณลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อไป กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ และทางเราจะทำการส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้กับคุณลูกค้า โดยคุณลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

3. สินค้าที่จะทำการคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีการแก้ไขหรือชำรุด ห้ามเลอะคราบต่าง ๆ ห้ามผ่านการซักหรือการใช้งานมาแล้ว ตัวสินค้าจะต้องอยู่ในแพคเกจเดิมเหมือนตอนที่ได้รับสินค้า รวมไปถึงจะต้องมีป้ายราคาติดอยู่ โดยที่ยังไม่ทำการตัดป้ายออกจากตัวสินค้า เพื่อสุขอนามัยที่ดีสินค้าในหมวดหมู่ INNER,  PLUS INNER และ BIKINI ไม่สามารถทำการคืนได้ หากทางเราได้ทำการตรวจสอบและพบร่องรอยชำรุดเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการผลิต ทางเราจะไม่คืนเงินให้กับคุณลูกค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางเราจะส่งสินค้ากลับคืนไปยังคุณลูกค้า

4. ในกรณีที่สินค้าหรือออเดอร์ที่มีโปรโมชั่นส่วนลด ทางเราจะคืนเงินลูกค้าในราคาที่หักส่วนลดไปแล้ว และในกรณีที่ออเดอร์ของคุณลูกค้ามีโค้ดส่วนลด ทางเราจะทำการเฉลี่ยส่วนลดตามจำนวนสินค้าที่คุณลูกค้าได้สั่งซื้อไปแล้ว เช่น คุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวน 5 ชิ้น และมีโค้ดส่วนลด 100 บาท และคุณลูกค้าต้องการคืนเงินสินค้าที่มีมูลค่า 1000 บาท  ทางเราจะนำส่วนลดมาเฉลี่ยกับจำนวนสินค้าที่คุณลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อ 100÷5 = 20 เพราะฉะนั้นทางเราจะทำการคืนเงินให้กับคุณลูกค้า 980 บาท (1000-20) และค่าบริการการโอนเงินคืน 20 บาท ต่อออเดอร์ โดยทางเราจะหักจากยอดเงินที่คุณลูกค้าจะได้รับคืน เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจะได้รับเงินคืน 960 บาท ทางเราจะทำเรื่องโอนเงินคืนให้กับคุณลูกค้าหลังจากที่ทางเราได้รับสินค้าที่คุณลูกค้าได้ส่งคืนมา เวลาดำเนินการ 15 วันทำการ

5. สินค้าโปรโมชั่นลดราคาตั้งแต่ 50 % หรือ สินค้าสต็อคสุดท้าย จะไม่สามารถคืนเงินได้ ยกเว้นสินค้าที่มีตำหนิหรือชำรุดที่เกิดจากการผลิต 

6. สินค้าราคาโปรโมชั่น จำพวก 2 ชิ้น ในราคาพิเศษ หากคุณลูกค้าต้องการคืนสินค้าเพียง 1 ชิ้น ในรายการนั้น คุณลูกค้าจะได้รับจำนวนเงินคืนที่ไม่ใช่สินค้าราคาเต็ม กล่าวคือ สินค้า A ราคา 330 บาท สินค้า B ราคา 390 บาท 2 ชิ้นนี้อยู่ในโปรโมชั่น 2 ตัว 598 บาท และคุณลูกค้าต้องการคืนสินค้า B โดยสินค้า A จะถูกคิดเป็นราคาเต็มจำนวนก่อนราคาโปรโมชั่น เพราะฉะนั้น 598 - 330 = 268 บาท ทางเราจะทำการคืนเงินให้กับคุณลูกค้าจำนวน 268 บาท 

7. หากท่านต้องการคืนสินค้าทั้งหมดในออเดอร์ แม้ว่ายอดชำระจะ 699 บาทขึ้นไป ทางเราจะทำการหักค่าขนส่งสินค้าในออเดอร์นั้น 69 บาท จากยอดที่ท่านจะได้รับคืน

8. หากท่านต้องการคืนสินค้าบางรายการในออเดอร์ และยอดชำระทั้งหมดหลังจากนำสินค้าที่ท่านต้องการคืนออก ไม่ถึง 699 บาท ทางเราจะทำการหักค่าขนส่ง 69 บาท จากยอดที่ท่านจะได้รับคืน 

9. ท่านจะสามารถทำการคืนเงินเป็นส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปได้หนึ่งครึ่ง และจะไม่สามารถนำสินค้าที่ชำระด้วยเครดิตมาทำการคืนสินค้าได้อีกครั้ง 

10. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้คืนสินค้าหรือคืนเงินการทำธุรกรรมใด ๆ แม้ว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น

 

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

ทางเราไม่มีนโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้า หากท่านต้องการเปลี่ยน (ไซส์สินค้าหรือสินค้า A เป็น สินค้า B) กรุณาดำเนินการตามกระบวนการและเงื่อนไขการคืนสินค้า และเริ่มกระบวนการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง

 

ขั้นตอนการคืนสินค้า

หากท่านไม่พอใจกับสินค้าที่ซื้อไป ท่านสามารถทำการคืนสินค้าได้ ตามขั้นตอนของทาง Air Space ดังนี้

1.ให้ท่านติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้าผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 

Phone  ☎️  02-055 8718  

E-mail:service_th@airspaceonline.com 

Line@:@airspaceth

Facebook message:AIRSPACE.thai 

Instagram:airspace_th

เพื่อแจ้งสาเหตุที่ต้องการคืนสินค้า หมายเลขออเดอร์ และวันที่ซื้อ 

2. หลังจากได้รับการยืนยันจากทาง Air Space ให้ท่านแพคสินค้าให้อยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุด แล้วส่งสินค้ามาตามที่อยู่ " To AIRSPACE   เลขที่ 11/1 ชั้น 10 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120"  พร้อมชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ พร้อมระบุ “สินค้าส่งคืน” และ “หมายเลขออเดอร์” มาด้านหน้า 

3. รอทางเราตรวจสอบหลังจากสินค้าส่งมาถึงภายใน 5 วันทำการ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดทางเราจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่านในลำดับต่อไป

SIZE GUIDE