นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

1. คุณลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่คุณลูกค้าได้รับสินค้า (ต้องคืนสินค้าและส่งถึงบริษัทเรียบร้อย ภายใน7 วันที่กำหนด) คุณลูกค้ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะส่งสินค้ากลับคืนมาทางบริษัท

2. หากคุณลูกค้าได้รับสินค้าที่ชำรุดหรือได้รับสินค้าที่ไม่ตรงกับสินค้าที่คุณลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อไป กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ และทางเราจะทำการส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้กับคุณลูกค้า โดยคุณลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

3. สินค้าที่จะทำการคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีการแก้ไขหรือชำรุด ห้ามเลอะคราบต่าง ๆ ห้ามผ่านการซักหรือการใช้งานมาแล้ว ตัวสินค้าจะต้องอยู่ในแพคเกจเดิมเหมือนตอนที่ได้รับสินค้า รวมไปถึงจะต้องมีป้ายราคาติดอยู่ โดยที่ยังไม่ทำการตัดป้ายออกจากตัวสินค้า เพื่อสุขอนามัยที่ดีสินค้าในหมวดหมู่ INNER, PLUS INNER และ BIKINI ไม่สามารถทำการคืนได้ หากทางเราได้ทำการตรวจสอบและพบร่องรอยชำรุดเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการผลิต ทางเราจะไม่คืนเงินให้กับคุณลูกค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางเราจะส่งสินค้ากลับคืนไปยังคุณลูกค้า

4. ในกรณีที่สินค้าหรือออเดอร์ที่มีโปรโมชั่นส่วนลด ทางเราจะคืนเงินลูกค้าในราคาที่หักส่วนลดไปแล้ว และในกรณีที่ออเดอร์ของคุณลูกค้ามีโค้ดส่วนลด ทางเราจะทำการเฉลี่ยส่วนลดตามจำนวนสินค้าที่คุณลูกค้าได้สั่งซื้อไปแล้ว เช่น คุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวน 5 ชิ้น และมีโค้ดส่วนลด 100 บาท และคุณลูกค้าต้องการคืนเงินสินค้าที่มีมูลค่า 1000 บาท ทางเราจะนำส่วนลดมาเฉลี่ยกับจำนวนสินค้าที่คุณลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อ 100÷5 = 20 เพราะฉะนั้นทางเราจะทำการคืนเงินให้กับคุณลูกค้า 980 บาท (1000-20) และค่าบริการการโอนเงินคืน 20 บาท ต่อออเดอร์ โดยทางเราจะหักจากยอดเงินที่คุณลูกค้าจะได้รับคืน เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจะได้รับเงินคืน 960 บาท ทางเราจะทำเรื่องโอนเงินคืนให้กับคุณลูกค้าหลังจากที่ทางเราได้รับสินค้าที่คุณลูกค้าได้ส่งคืนมา เวลาดำเนินการ 15 วันทำการ

5. สินค้าโปรโมชั่นลดราคาตั้งแต่ 50 % หรือ สินค้าสต็อคสุดท้าย จะไม่สามารถคืนเงินได้ ยกเว้นสินค้าที่มีตำหนิหรือชำรุดที่เกิดจากการผลิต

6. สินค้าราคาโปรโมชั่น จำพวก 2 ชิ้น ในราคาพิเศษ หากคุณลูกค้าต้องการคืนสินค้าเพียง 1 ชิ้น ในรายการนั้น คุณลูกค้าจะได้รับจำนวนเงินคืนที่ไม่ใช่สินค้าราคาเต็ม กล่าวคือ สินค้า A ราคา 330 บาท สินค้า B ราคา 390 บาท 2 ชิ้นนี้อยู่ในโปรโมชั่น 2 ตัว 598 บาท และคุณลูกค้าต้องการคืนสินค้า B โดยสินค้า A จะถูกคิดเป็นราคาเต็มจำนวนก่อนราคาโปรโมชั่น เพราะฉะนั้น 598 - 330 = 268 บาท ทางเราจะทำการคืนเงินให้กับคุณลูกค้าจำนวน 268 บาท

7. หากท่านต้องการคืนสินค้าทั้งหมดในออเดอร์ แม้ว่ายอดชำระจะ 699 บาทขึ้นไป ทางเราจะทำการหักค่าขนส่งสินค้าในออเดอร์นั้น 69 บาท จากยอดที่ท่านจะได้รับคืน

8. หากท่านต้องการคืนสินค้าบางรายการในออเดอร์ และยอดชำระทั้งหมดหลังจากนำสินค้าที่ท่านต้องการคืนออก ไม่ถึง 699 บาท ทางเราจะทำการหักค่าขนส่ง 69 บาท จากยอดที่ท่านจะได้รับคืน

9. ท่านจะสามารถทำการคืนเงินเป็นส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปได้หนึ่งครึ่ง และจะไม่สามารถนำสินค้าที่ชำระด้วยเครดิตมาทำการคืนสินค้าได้อีกครั้ง

10. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้คืนสินค้าหรือคืนเงินการทำธุรกรรมใด ๆ แม้ว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น


นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

ทางเราไม่มีนโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้า หากท่านต้องการเปลี่ยน (ไซส์สินค้าหรือสินค้า A เป็น สินค้า B) กรุณาดำเนินการตามกระบวนการและเงื่อนไขการคืนสินค้า และเริ่มกระบวนการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง


ที่อยู่ส่งกลับสินค้า

ชื่อร้านค้า (Gooddeal Order Number หน้ากล่อง)

285 ม.1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110


โดยลูกค้าสามารถดู Order Number ได้จากสติ๊กเกอร์หน้าพัสดุที่ได้รับ (ดูตัวอย่างด้านล่าง) 


 

ลูกค้าต้องทำการติดต่อเจ้าทางที่ทางไลน์ @CSGDT ก่อนทำการส่งคืนสินค้าทุกครั้ง 

ทาง BAGGO จะดำเนินการคืนเงินเมื่อได้ตรวจรับสินค้าแล้วภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า

 

หากไม่มีเอกสารแนบภายในพัสดุส่งคืน หรือ สินค้าที่ส่งคืนไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน

รวมถึงกระดาษพันสายยังไม่ถูกตัดออก ป้ายสินค้าไม่ถูกแกะออก และผ้าห่อกระเป๋าอยู่ในสภาพ 100%

ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธการคืนสินค้าทุกกรณ

 
SIZE GUIDE